S

  Na domě čp.550 v Ječné ulici 1 (Karlovo nám.35) Praha 2 Nové Město je pamětní deska z červeného mramoru  a rytým textem: „Zde v domě "U kamenného stolu" zemřela 7.září 1899 Karolina Světlá. Věnuje Jednota K.Světlá“.    
V areálu pražské zoologické zahrady v Praze 7 Troji, poblíž hlavního vchodu, je pamětní sloup s hlavou A.Svobody a Q.Schwanka s textem: "V roce 1922 daroval Alois Svoboda, velkostatkář z Troje, Československé republice Trojský zámek a rozsáhlé pozemky, na nichž se nachází...
  V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany je pamětní deska s textem: „Zde na Loretánském náměstí č.3 v Laboratoři matematických strojů byl pod vedením Doc.Ing.Antonína Svobody (1907-1980) od roku 1950 projektován a v září 1957 oživen první...
  Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 na Sladkovském náměstí 8 Praha 3 Žižkov je pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem: „Zde působil v letech 1901-1914 zakladatel českého skautingu profesor A.B.Svojsík. Roku 1911 začal se žáky reálky utvářet skautskou výchovou základy...
Na domě čp.2011 v Náplavní ulici 5 Praha 2 Nové Město je bílá pamětní deska  se skautským znakem a textem: „V tomto domě žil v letech 1914-1938 zakladatel českého skautingu A.B.Svojsík, Věnují strážci Svojsíkova hrobu 17.9.2002“. Autor desky V. Pechar 2002.
Záznamy: 51 - 55 ze 55
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz