F

Na domě čp. 1718 Kolínská ul. 11 Praha 3 Vinohrady je pamětní deska s textem: "Z tohoto domu byli nacisty odvlečeni PETR FAFEK s manželkou LIBĚNOU a s dcerami RELOU A LIBĚNOU Všichni byli popraveni 24.X.1942 v koncentr. táboře MAUTHAUSENU pro ukrývání parašutistů GABČÍKA A KUBIŠE. Čest jejich...
Na budově Základní školy v Rychnovské ul. čp.350 Praha 9 Letňany, v květnu 2012 pojmenované na „Školu generála Františka Fajtla DFC", byla odhalena pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem: „Základní škola generála Františka Fajtla DFC“.
Na domě čp.164 ve Sněmovní ulici 8 Praha 1 Malá Strana je bronzová pamětní deska s bustou a textem: "Josef Fanta 1856-1954 významný secesní architekt žil a tvořil v tomto domě v letech 1903-1954".    
Na domě čp. 523 bohoslovecké školy a Husova sboru ve Wuchterlově ulici 5 Praha 6-Dejvice je bronzová pamětní deska s textem: „V této budově bohoslovecké koleje církve Československé, jejímuž zřízení věnoval mnoho své péče, pracoval a dne 12.června 1927 zemřel ThDr. Karel Farský, zakladatel a...
U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov  je pamětní deska s textem: „Vy jste Boží role Boží dílo. I.Kor. 8.ledna 1920 byla na Smíchově usnesením reformních kněží za předsednictví Th.Dr. K.Farského založena Československá církev. Věnováno...
V zahradě Farního úřadu církve Československé-husitské čp.945 Jihovýchodní VII. 2 Praha 4 Spořilov je na symbolickém sloupu pamětní deska s textem: "Na paměť 90. výročí zrození církve Československé-husitské a památce 130.výročí narození prvního patriarchy ThDr.Karla Farského 26.6.1880-12.6.1927"...
Na domě čp.1429 v Hradešínské ulici 9 Praha 10 Vinohrady je bronzová pamětní deska s reliéfem a textem: „Zde žil prof. Ing. Dr. Viktor Felber, vynikající badatel v oboru mechaniky, nar. 1880 ve Svitavách, umučen za okupace“. Autorem desky je M.Stejskal a byla osazena v roce...
Na domě čp.512 v ul.Lipová 22 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem: „V tomto domě žil v letech 1935 – 1938 Dr.Otto Fenichel, psychoanalytik světového významu. V téže době se zde scházela psychoanalytická skupina ČSR“.  
Dne 27. srpna 2016 byla na zdi vedle vstupní brány k rotundě sv. Máří Magdaleny v Praze 6 Přední Kopanině byla odhalena pamětní deska posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Dobrotivého s textem: "FERDINAND V. DOBROTIVVÝ SE VÝRAZNOU MĚROU ZASLOUŽIL O OBNOVU ROTUNDY SVATÉ MAŘÍ...
  Na domě čp. 1446 ve Fetrově ulici 2 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem: „Petr Fetr komorník při deskách zemských byl ve 2.pol. XVI.stol. majitelem vinice v těchto místech položené a po něm nazvané Fetrovské“
Záznamy: 1 - 10 ze 33
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz