Církevní stavby

  Na kostele sv.Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí Praha 8 Karlín je pamětní deska s textem: „Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Novorománská basilika od Karla Rösslera a Ignáce Ullmanna z let 1854-1863. Sochařská výzdoba od Václava Levého a Čeňka Vosmíka. Reliéfní výzdoba vrat podle...
Na budově vedle kostela sv.Františka na Křížovnickém náměstí Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Křižovnický klášter s kostelem sv.Františka. Český řád křižovníků vznikl r.1237 ze špitálního bratrstva. Dnešní barokní kostel /1679-89/ navrhl J.B.Mathey. Uvnitř zejména fresky...
Na stěně vedle vstupního schodiště do kostela sv. Gabriela v Holečkově ulici Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem: „Kostel a býv. klášter sv.Gabriela postavený v neorománském stylu v r.1888-1891 podle plánů H.Hemptinna a G.Béthuna. Svérázná architektura z období...
Nad vchodem do kostela sv.Gotharda Krupkovo náměstí Praha 6 Bubeneč je latinský nápis: “DIVIno CVLlVI GotharDI honorI Des has  eXslrVXerVNL Regni Pro Ceres.“
Na stěně kostela sv.Haštala na Haštalském náměstí Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Haštala založen patrně řádem německých rytířů a do r.1234 byl dočasně kostelem špitálu kláštera bl.Anežky. Basilikální kostel z let 1330-1375 je pozoruhodný severním dvoulodím...
Na přední stěně u vstupu do kostela v Havelské ulici Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Kostel sv. Havla-založen kolem r.1232 a do dnešní rozlohy přestavěn ve 14.století. Počátkem 18.stol. zevně upravili Giovanni Orsi a Pavel Ignác Bayer. V letech 1723-1727 doplněn vrcholně...
Na stěně kostela v ulici Malá Štupartská Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Jakuba s klášterem minoritů Založil jej 1232 Václav I. Po požáru goticky stavěn od dvacátých let 14.stol. do konce téhož století. Zbarokován J.Š. Pánkem 1690-1702. Na průčelí...
Vedle vstupních dveří na přední stěně kostela na Kostelním nám. Praha 4 Kunratice je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Jakuba většího Raně gotický kostel ze 13.století byl v letech 1730-1736 nahrazen barokní stavbou pravděpodobně Tomáše Haffeneckera. Iluzivní nástěnné malby a bohaté...
Na kostele je pamětní deska s textem: "KRTEŃ-FILIÁLNÍ KOSTEL SV.JANA A PAVLA PŮVODNĚ SNAD SOUČÁST DVORCE. POZDĚJI FARNÍ KOSTEL S NÍMŽ PATRNĚ SOUVISELA VESNICE ZANIKLÁ ASI V 17.STOLETÍ. V JÁDŘE ROMÁNSKÁ STAVBA S NÁSTĚNNÝMI MALBAMI Z DRUHÉ POL. 13. STOL. PŘÍSTAVBY ZE 16. A 18. STOL. NOVOROMÁNSKÁ...
  Na zdi kostela sv.Jana Křtitele Praha 8 Dolní Chabry je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Jana Křtitele Pozoruhodná románská stavba z druhé poloviny 12.století. V apsidě cenné nástěnné malby z doby kolem roku 1200. Pod kostelem odkryty pozůstatky raně středověkých...
Záznamy: 21 - 30 ze 64
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz