Církevní stavby

Na severní boční stěně kaple sv. Kříže na Staré Návsi Praha 18 Letňany je pamětní deska s textem: „Městská část Praha 18  Kaple sv.Kříže  klasicistní kaple vystavěná v r.1865 na místě původní zvoničky. V roce 1991 byla kaple zapsána do seznamu kulturních...
  Na stěně vedle vchodu do velké věže katedrály sv.Víta Praha Hradčany je pamětní deska s dvojjazyčným česko-německým textem: "Jižní průčelí velké věže katedrály sv.Víta bylo restaurováno v roce 2000 za velkorysé finanční podpory Messerschmitt Stiftung, Mnichov".
Na postranní stěně kostelní věže v ul. Národních hrdinů 71, Praha-9 Dolní Počernice je pamětní deska s textem: „Kostel Nanebevzetí P. Marie Původně románská stavba s gotickým presbytářem přestavěná renesančně a upravená novorománsky v r.1887. Zachován pozdně gotický portál do...
  Na vnitřní straně vstupní brány do areálu Karlov čp 453/1 Praha 2 je pamětní deska s textem: "Kostel P.Marie a sv. K.Velikého zvaný Karlov. Založený Karlem IV. r.1350". 24.9.2015  
Na kostele na Strahovském nádvoří 132/1 Praha 1 – Hradčany je pamětní deska s textem: „Opatský kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěn jako trojlodní basilika s příčnou lodí po pol.12.stol. opraven po požáru v r.1258 a ještě po r.1420. Na přestavbě v l.1600-1605 měl účast...
  Na přední stěně kostela na malostranském hřbitově Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem: "Kostel Nejsvětější Trojice Klasicistní jednolodní stavba z r. 1829-1837. Obraz Posledního soudu na hlavním oltáři od Františka Horčičky, kopie Rubensova obrazu sv. Anny od...
Na čelní straně kostela na Náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19 Praha 3-Vinohrady je pamětní deska s textem: „Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně monumentální sálová architektura zbudovaná v letech 1928-32 podle projektu J.Plečnika za spolupráce O.Rottmayera. Sochařská výzdoba...
Na jižní stěně kostela Staroměstské nám. Praha 1 Staré Město je vedle postanního vchodu pamětní deska s textem: „Kostel P. Marie před Týnem národní kulturní památka – Vrcholně gotický chrám z druhé pol. 14.století. Severní portál z hutě Petra Parléře kolem 1390, věže 1439-1511....
Na zdi náspu opevnění za kaplí P.Marie Šancovské ul. V Pevnosti 159/5b Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem: „Kostel Stětí sv.Jana  ◘ původně dvoulodní stavba z druhé poloviny XIV.stol. ◘ dnešní stav po barokní přestavbě v pol.XVIII.stol.“
Nad schodištěm u vstupní brány do kostela Strossmayerovo nám. Praha 7 Bubneč je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Antonína vystavěn v letech 1908-1914 dne návrhu architekta Frant. Mikše a posvěcen 25.října 1914 kardinálem Skrbenským“. 29.8.2015
Záznamy: 11 - 20 ze 64
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz