ZEMŘELÝM A PADLÝM 1914-1918 - Na severní stěně kostela sv.Vavřince v Jinonicích

Na severní stěně kostela sv.Vavřince v Jinonicích je pamětní deska s textem: „Občanská vzáj. se podpor. JEDNOTA PRAHA-JINONICE 1885-1925 věnuje tento památník SVÝM zemřelým a ve válce r. 1914-18 padlým ČLENŮM SPOLKU na počest svého 40 letého trvání. Budiž jim zachována paměť“.

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz