ŠTULC Václav - V sadech vyšehradského areálu (dnes Štulcových) Praha 2 Vyšehrad

V sadech vyšehradského areálu (dnes Štulcových) Praha  2 Vyšehrad je novogotický pomník z roku 1910 s bustou českého spisovatele, překladatele a vlasteneckého kněze vyšehradského probošta Václava Svatopluka Štulce. Autorem busty je Štěpán Zálešák. Nápis na podstavci oznamuje: „Proboštu Václavu Štulcovi, křisiteli zašlé slávy hory Vyšehradu věnoval probošt Mikuláš Karlach 1910“.

 

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz