PODZIM 1938 - Ve vstupní hale Masarykova nádraží Havlíčkova ul. čp. 1014/2 Praha 1

Ve vstupní hale Masarykova nádraží Havlíčkova ul. čp. 1014/2 Praha 1 je pamětní deska se státním znakem a textem: "V dramatických dnech podzimu roku 1938 přijížděli na toto nádraží vlaky s lidmi, kterým teror sudetoněmeckých henleinovců a nastolené nacistické pořádky po mnichovské dohodě znemožnily život v jejich domovech v pohraničí. Do vnitrozemí tehdy uprchlo téměř 370 000 československých občanů - Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců. Nezapomeneme na skutky příznivců nacismu, nezapomeneme na utrpení těch, kteří našli odvahu se jim postavit, nebo se stali jejich obětí. Národ, který nezná svoji historii, je odsouzen prožít ji znovu. Centrum české historie o.p.s. 1025".

23.11.2015

 

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz