KOSTEL SV. KŘÍŽE VĚTŠÍHO - Na boční stěně budovy Základní školy v Dušní ulici č.1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně budovy Základní školy v Dušní ulici č.1 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „V těchto místech stával farní kostel Sv. Kříže Většího s klášterem bratří kajících řádu sv.Augustina s farou, školou a hřbitovem, kterýžto klášter založil slavný král Český Přemysl Otakar II. roku 1210, když se byl z vítězné výpravy z Prus do vlasti navrátil. Ve válkách husitských byl klášter opuštěn a fara obsazována byla světskými faráři strany podobojí až do r. 1628 kdy byl klášter obnoven uvedením do něho řádu Cyriaků z Polska. Avšak r. 1783 klášter byl zrušen budovy jeho prodány, farnost kostela sv.Kříže spojena s osadou sv.Ducha a r.1890 obec Pražská zakoupivše bývalou faru a klášterní budovu vystavěla na jejím místě tuto národní školu“. ; V dolní části desky je dodatek: "Rekonstrukci provedl  r.1992 Ekopol cs a firma Veselý ze Znojma".

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz