KAREL IV. - Před kostelem Panny Marie a Karla Velikého v ul. Ke Karlovu 1 Praha 2 Nové Město

Před kostelem Panny Marie a Karla Velikého  v ul. Ke Karlovu 1 Praha 2 Nové Město je pamětní kamenná deska s latinským textem u spodní části výklenkové kaple se sochou Karla IV. z r. 1837, díla Josefa Maxe. Text na desce: "„CAROLUS IV. UNIVERSITATIS FUNDATOR THERMARUM INVENTOR CIVIUM PATRONUS FRECIUM DIE XXII. SEPTEMIBRIS MDCCCXXXVII“.

Kontakt

Pamětní desky v Praze Psohlavců 1499
Praha 4 - Braník
147 00
+420.603946551 vbartik@volny.cz